Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Επαγγελματίας Υγείας και ότι τα στοιχεία που θα εισάγω είναι αληθή και ακριβή.