Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ