Διοργάνωση Συνεδρίων

H ASCENT Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε πριν από 31 χρόνια (το 1988) και εξειδικεύεται στη διοργάνωση Συνεδρίων (Πανελληνίων και διεθνών), καθώς και στη γραμματειακή υποστήριξη ιατρικών εταιρειών.

Α. Διοργάνωση συνεδρίων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται για την επιτυχή διοργάνωση ενός συνεδρίου, τόσο στον γραμματειακό τομέα, όσο και στον ταξιδιωτικό.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στον γραμματειακό τομέα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας των συνεδρίων διότι η πολυετής εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι η οργανωτική επιτυχία ενός συνεδρίου βασίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην άρτια προετοιμασία του. Η τήρηση των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων κατά την διάρκεια της προετοιμασίας του γεγονότος αποτελεί σημαντικό μέλημα μας καθώς και η παροχή υψηλών γραμματειακών υπηρεσιών κατά την διάρκεια της τέλεσής του.
Δική σας ‘’έννοια’’ είναι η εκπόνηση του επιστημονικού προγράμματος και η υψηλή εποπτεία των οργανωτικών διαδικασιών.
Όλα τα υπόλοιπα είναι δική μας δουλειά….

Β. Γραμματειακή υποστήριξη Ιατρικών εταιρειών

Σας προσφέρουμε όλη την υποστήριξη που χρειάζεται μια Ιατρική Εταιρεία ( γραμματειακές υπηρεσίες, πλήρη τηλεφωνική κάλυψη, χώρο για την πραγματοποίηση των Διοικητικών Συμβουλίων, παραλαβή και διεκπεραίωση ταχυδρομείου και ό,τι άλλο απαιτεί η λειτουργία μιας Ιατρικής Εταιρείας).
Δεν χρειάζεται να διατηρείτε δικά σας γραφεία με μεγάλο κόστος (χώρος, προσωπικό, άλλα πάγια έξοδα).
Οι μακροχρόνια συνεργασία μας με τους πελάτες μας είναι η καλύτερη απόδειξη της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών.

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

more

 Screen Shot 2015-11-10 at 4.11.40 PM

IMG_0022

IMG_0039

Screen Shot 2015-11-10 at 4.07.38 PM

IMG_0186

we45t

[dt_benefits_vc column_width=”300″ columns_number=”2″ style=”3″ image_background_border=”custom” image_background_border_radius=”100″ image_background_size=”44″ image_background_paint=”accent” icons_size=”22″ icons_paint=”custom” icons_hover_paint=”accent” number=”6″ animation=”fadeInLeft” category=”with-captions”]