• Ακύρωση εγγραφής μπορεί να γίνει το αργότερο 20 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του Συνέδριου.
  • Σε περίπτωση εμπρόθεσμης ακύρωσης θα χρεώνεται το ποσόν των 10,00€ ως έξοδα διαχείρισης.
  • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ακύρωσης (λιγότερο από 20 ημέρες από την έναρξη του Συνεδρίου) δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
  • Αλλαγή ονόματος εγγεγραμμένου συνέδρου μπορεί να γίνει το αργότερο 20 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του Συνέδριου.
  • Οι επιστροφές χρημάτων θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας του Συνεδρίου.