Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ