• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Iατρική Σχολή
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο /Αρχιτεκτονική Σχολή
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Μικροβιολογίας
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Βιολογίας
  • Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
  • Πανεπιστήμιο Πατρών/Ιατρική Σχολή
  • Πανεπιστήμιο Tennessee  /Τμήμα Ερευνών (U.S.A.)
  • Πανεπιστήμιο Pittsburgh/Τμήμα Φυσικών Επιστημών (U.S.A.)