• Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία ιατρικής Βιοχημείας
 • Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας
 • Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας Αιμοδοσίας
 • Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής
 • Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
 • Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας
 • Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
 • Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Ενζυμολογίας
 • Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Νοσηλευτριών/των Ελλάδος
 • Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Νοσηλευτριών/των Χειρουργείου
 • Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων/ Θριάσιο Νοσοκομείο
 • BalkanSocietyforMicrobiology
 • International Immunocompromised Host Society (U.S.A)
 • International Society for Hantaviruses and Hantaviral Diseases
 • Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Βέροιας
 • Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας
 • Πανελλήνια Εταιρεία Υγιεινής και Επιδημιολογίας
 • Κέντρο Ελέγχου Υγείας (U.K.)