”Τα ποιοτικά αποτελέσματα των υπηρεσιών μας δεν είναι «θέμα τύχης», αλλά γνώσης, πείρας, συνέπειας, και αφοσίωσης στις δεσμεύσεις μας“