”Τα ποιοτικά αποτελέσματα των υπηρεσιών μας δεν είναι «θέμα τύχης», αλλά γνώσης, πείρας, συνέπειας, και αφοσίωσης στις δεσμεύσεις μας“​

Συνέδρια

Incentives, Meetings, Business events, Social events

Δική σας «έννοια» είναι η εκπόνηση του επιστημονικού προγράμματος και η υψηλή εποπτεία των οργανωτικών διαδικασιών.
Όλα τα υπόλοιπα είναι δική μας δουλειά…

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
qef12
drew3
Screen-Shot-2015-11-10-at-4.11.40-PM

Πελάτες της ASCENT

Πελάτες της ASCENT Ε.Π.Ε. είναι μεγάλες Εταιρείες και Οργανισμοί, κυρίως στον Ιατροφαρμακευτικό χώρο αλλά και ευρύτερα.

Επόμενα Συνέδρια