Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών

 

Νέα ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2018

(σας ενημερώνουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλη παράταση της προθεσμίας)

e-mail: info@synedrioeme2019.com (για την αποστολή των εργασιών)

www.synedrioeme2019.com