Η ASCENT Ε.Π.Ε.

Η ASCENT Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε λειτουργεί στα γραφεία της επί της οδού Μιχαλακοπούλου 29, στην Αθήνα.Τα αντικείμενα των εργασιών της Εταιρείας είναι: • Συνέδρια • Eκδόσεις • Γραμματειακή υποστήριξη ιατρικών Eταιρειών

Πελάτες της ASCENT Ε.Π.Ε. είναι μεγάλες Εταιρείες και Οργανισμοί, κυρίως στον Ιατροφαρμακευτικό χώρο αλλά και ευρύτερα.

Τα αντικείμενα των εργασιών της Εταιρείας είναι:

• Συνέδρια • Eκδόσεις • Γραμματειακή υποστήριξη ιατρικών Eταιρειών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

EΞAMHNIAIA EKΔOΣH THΣ ASCENT E.Π.Ε.

EKΔOΣEIΣ BIBΛIΩN/BOHΘHMATΩN

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εκδόσεις βιβλίων βοηθηματων