Πανεπιστήμια
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ιατρική Σχολή – Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο /Αρχιτεκτονική Σχολή
  • Εθνικο και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
    Τμήμα Μικροβιολογίας
  • Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Πανεπιστήμιο Τενεσσή/Τμήμα Ερευνών (U.S.A.)
  • Πανεπιστήμιο Πίτσμπουργκ/Τμήμα Φυσικών Επιστημών (U.S.A.)